Bedenktijd, retourneren en klachten

 

 

Bedenktijd

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen je overeenkomst met Marlies Offerman te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de overeenkomst is gesloten.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je Marlies Offerman via een ondubbelzinnige verklaring (schriftelijk of per e-mail) op de hoogte stellen van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Het modelformulier vind je bij de Algemene voorwaarden.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling (bijvoorbeeld een e-mail) over je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Nadat Marlies Offerman jouw verklaring heeft ontvangen, krijg jij een ontvangstbevestiging per e-mail.

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen terug die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat Marlies Offerman op de hoogte is gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen.

Dit geldt niet als de overeenkomst binnen de herroepingstermijn van 14 dagen is nagekomen, mits jij als opdrachtgever uitdrukkelijk hebt ingestemd met de start van de levering tijdens de herroepingstermijn en hebt verklaard daarmee afstand te doen van het recht op herroeping zodra de overeenkomst is nagekomen. Dit kun je aanvinken bij je bestelling.

Als je gebruik maakt van de bedenktijd voordat de dienst volledig is geleverd, ben je verplicht de kosten van de reeds geleverde diensten te vergoeden.

Marlies Offerman betaalt je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen aan jou voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

Retourneren

Marlies Offerman is aangesloten bij de webwinkel van Art of image. Voor de webwinkel gelden de voorwaarden van Art of Image. Mocht je producten (make-up) willen retourneren, betaal jij de kosten van het terugzenden.

Een kleurenwaaier is een gepersonaliseerd product. Deze waaier kan niet geretourneerd worden. Mocht je er niet tevreden over zijn, kan de waaier wel worden aangepast. In dat geval betaal jij ook de verzendkosten en de kosten voor aanpassing.

 

Klachten

Als je een klacht hebt over de uitvoering van de overeenkomst, kun je die per e-mail of telefoon kenbaar maken aan Marlies Offerman. Jullie proberen vervolgens samen te komen tot een oplossing van de klacht, met inachtneming van deze Algemene Voorwaarden. Als jullie er samen niet uitkomen, kunnen jullie je beide wenden tot de Online Geschillenbeslechting voor consumenten (ODR) van de Europese Commissie:
Online Dispute Resolution | European Commission (europa.eu)

Marlies Offerman is aangesloten bij de Nederlandse Organisatie van Beroepscoaches NOBCO. Zij werkt in haar coaching volgens de Ethische Gedragscode van de NOBCO. Een klacht over de coaching van Marlies Offerman kan de coachee ook indienen bij de NOBCO. De Ethische Gedragscode en het Klachtenreglement van de NOBCO zijn terug te vinden op: https://www.marliesofferman.nl/terugbetalen_retournering/