Privacyverklaring

Persoonsgegevens

Marlies Offerman gebruikt persoonsgegevens in overeenstemming met de wet Bescherming Persoonsgegevens. Alleen Marlies Offerman heeft toegang tot deze persoonsgegevens.

Aanmelding

Marlies Offerman verkrijgt de aan haar verstrekte persoonsgegevens  via:

  • Aanmelding voor de nieuwsbrief
  • Downloaden van gratis documenten via de website
  • Aanvraag offertes, advies en informatie

Doeleinden

Marlies Offerman verzamelt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Verzending nieuwsbrief
  • Reageren op contact via mail of het contactformulier op de website
  • Kleurenanalyse en stijladvies
  • Bestellen kleurenwaaiers, stijlboek en make-up
  • Correspondentie over opdrachten
  • Uitvoeren van overeenkomsten
  • Versturen van facturen

Inzage

De eigenaar kan, nadat hij zich heeft gelegitimeerd met een geldig paspoort of rijbewijs, de door hem verstrekte persoonsgegevens inzien of rectificeren. Op verzoek licht Marlies Offerman toe hoe de eigenaar een klacht bij de Autoriteit persoonsgegevens kan indienen over de door haar bewaarde persoonsgegevens.

Bewaartermijn

Na uitschrijving van de nieuwsbrief verwijdert Marlies Offerman de persoonsgegevens binnen 2 maanden uit haar systeem. Overige persoonlijke gegevens verwijdert zij 6 maanden na het laatste contact. Persoonsgegevens bewaart zij volgens de wettelijke termijn 7 jaar.  Na deze termijn worden de persoonsgegevens binnen 6 maanden uit alle systemen verwijderd.

Systemen

Marlies Offerman bewaart persoonsgegevens in MailChimp, Excel en Worddocumenten en haar e-mailsysteem (Gmail). De gegevens worden alleen in Mailchimp bewaard na mondelinge toestemming van de betrokkene of via toestemming bij downloaden gratis documenten. Vastlegging in Excel of Word gebeurt alleen bij een opdracht tot het uitvoeren van werkzaamheden. Alle systemen zijn beveiligd met wachtwoorden die alleen bij Marlies Offerman bekend zijn.

De website is beveiligd met een SSL-certificaat. Voor een goed werkende website worden cookies gebruikt. De persoonsgegevens worden indien van toepassing gedeeld met Art of Image voor het bestellen van kleurenwaaiers en/of make-up. Door social media buttons op de website kan de bezoeker content van de website delen op social media.

Marlies Offerman

Rotterdam, mei 2018

Hier kun je mijn privacyverklaring in PDF vorm downloaden.